බැනරය

සෙරමික් තීරු තාපකය

  • උසස් තත්ත්වයේ සෙරමික් ෆින්ඩ් වායු තීරු තාපකය

    උසස් තත්ත්වයේ සෙරමික් ෆින්ඩ් වායු තීරු තාපකය

    සෙරමික් ෆින්ඩ් එයාර් ස්ට්‍රිප් හීටර් තාපන වයර්, මයිකා පරිවාරක තහඩුව, මැහුම් රහිත මල නොබැඳෙන වානේ කොපුව සහ වරල් වලින් සාදා ඇති අතර තාප හුවමාරුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා එය වරල් කළ හැකිය.වරල් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වරල් සහිත හරස්කඩවලට හොඳ තාපය විසුරුවා හැරීම සඳහා උපරිම මතුපිට ස්පර්ශයක් සැපයීම සඳහා වන අතර එමඟින් වාතයට වේගවත් තාප හුවමාරුවක් සිදු වේ.